tisdag 15 juli 2014

Angered växer och det byggs och det byggs..

Den gamla gångbron har gjort sitt. VAd som komma skall det vet ingen.
...men det rivs också. I samband med att man snart är klar med det nya sjukhuset så lägger man om hela trafiken i och runt Angereds Centrum. Här har man rivit den gamla gångbron och rivit upp hela den dubbelfiliga gatan. En ny rondell skall byggas vid kyrkan på vägen upp mot Rannebergen. Hur man skall lösa överfarten från Centrum och över till Storås över spårvagnsspåren blir ett spännande projekt att följa. Nåväl i det här fallet så är utvecklingen enbart av godo...
pappa B
Skicka en kommentar