torsdag 26 maj 2011

Storstölden från pensionärerna! Vad säger ni om detta?Ämne: Miljardkonfiskeringen av AP-fonderna

I måndagens Ring P1 talade en lyssnare om konfiskeringen av AP-fonderna. Lyssnaren sade att det rörde sig om 258 miljarder varpå programledaren Sverker Olofsson var snabb med att inflika att det var miljoner – inte miljarder.

Olofsson har fel. Det är 258 miljarder - 258 000 000 000 kr som i ett par omgångar flyttats över från AP-fonderna till statskassan. Enbart under perioden 1999-2000 överfördes 90 miljarder kr till statskassan. Och så där har det hållit på!

2001 föreslog finansminister Pär Nuder att ytterligare 100 miljarder – 100 000 000 000 kr - av AP-fondernas medel skulle föras över till statskassan. Detta tilltag stoppades dock den gången av de borgerliga partierna i den s k genomförandegruppen.

Enligt andra uppgifter uppgick den totala summa som förts över från pensionssystemet till statskassan till 285 - 355 miljarder kr. Det är alltså omöjligt för gemene man att få reda på exakt hur många miljarder som försvunnit in i det stora svarta hål som är statsfinanserna!

Vad de konfiskerade miljarderna använts till har givetvis aldrig redovisats. Man kanske kan våga sig på en inte alltför kvalificerad gissning: invandring och integrationsprojekt, u-hjälp, EU-avgifter, statliga fallskärmar och bonusar, riksdagsmännens och statsrådens löneökningar och skattefria förmåner mm mm.

I en artikel på DN Debatt den 19 februari 2000 konstaterade K- G Scherman, f d chef för Riksförsäkringsverket och Barbro Westerholm, SPF att ”regeringen föreslår nu att AP-fonderna berövas 155 miljarder kr utöver de 120 miljarder som man redan tagit. Och 2004 ska man undersöka om man kan ta ännu mer! /…/ Vi anser att regeringen måste ta pensionärernas krav på kompensation för neddragningarna på 90-talet på allvar…/../ Bl a med hjälp av de pengarna har regeringen hållit uppe skenet av en god ekonomi.”

”Löftet” om återbetalning ”krona för krona”

Efter hård kritik från bl a en rad ansedda ekonomer lovade Göran Persson gång på gång att ”pensionärernas pengar ska betalas tillbaka krona för krona.” Hittills har inte en enda krona av de konfiskerade miljarderna betalats tillbaka.

Dessutom var konfiskeringen ett rent löftesbrott. ”Regeringen (Persson) lovade 1998 att inte behandla AP-fonderna innan frågan om den s k bromsen i pensionssystemet retts ut” skrev Scherman och Westerholm.

Denna konfiskering av pensionärernas pengar beslöts av en nästan enhällig riksdag och var inte ”bara” ett löftesbrott utan i strid med grundlagen!

När AP-fonderna var som störst uppgick de till 750 miljarder kr. Samtidigt som de 258 miljarderna konfiskerats sjönk under 2001-2002 fonderna i värde med ytterligare 111 miljarder kr genom det stora börsfallet.

Pensionsfondernas årsredovisning 2004 visade att överskottet i AP-fonderna på tre år sjunkit från 218 miljarder 2001 till 9 miljarder 2004!

Sedan regeringen dränerat AP-fonderna infördes 2002 den s k bromsen, som innebär att pensionerna skall sänkas om de pengar som betalats in till AP-fonderna inte räcker!

Olofssons felaktiga uppgift måste korrigeras

Jag hoppas Ring P1 snarast korrigerar Sverker Olofssons felaktiga uppgift om att det skulle röra sig om miljoner!

Jag har givetvis full förståelse för att detta långa e-brev med alla fakta och siffror inte kan läsas upp. Det räcker att Olofsson rättar sitt fel.

Anna Engholm, P1-redaktionen har redan upplyst mig om att ”programledarens uppgift i Ring P1 inte är att vara faktabank och korrigera eller leverera siffror i olika ämnen. Det är möjligtvis något för Vetenskapsredaktionen. Ring P1 är ett diskussionsprogram där programledaren ska ifrågasätta inringarnas åsikter och därmed hjälpa dem att vässa sina argument.”

Den här gången är det dock programledaren som tycks behöva litet hjälp med att ”vässa sina argument” Det är trots allt en väsentlig skillnad mellan 258 miljarder och 258 miljoner! Och rätt skall väl vara rätt även i Ring P1?

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka
Skicka en kommentar