torsdag 16 juni 2011

Nu djävlar räcker det..

Nu har jordbruksministern Ekil "Grodan" Eskilsson och blötdjuret Andreas Carlgren miljöministerna i vårt avlånga land, skitit det blå skåpet. Tror ni inte att dessa, böndernas förespråkare och miljötomten gett godkännande till att odla GMO-potatis här i Västsverige och i Norrland!
Hemma i norrland? Vad ända in i helvete skall vi med genmanipulerad potatis till i den del av landet där man odlat gul, god mandel (Sveriges bästa knölar) sedan vår herre tultade omkring i kortbyxor? Och hur kan de få kvarvarande bönder där hemma ta detta på sitt samvete och sova gott om nätterna?
I och med detta har centerpartiet än en gång dragit ner rullgardinen. Centerna hållning är vidare att grundförutsättningen för att Sverige i framtiden skall använda GMO i kommersiell odling inom jord. och skogsbruk är att gentekniken tillför påtaglig nytta!
Detta innebär att dessa två herrar nu genomför en mycket ansvarslös och riskabel GMO-politik. Dessutom har Sverige som ett av de första länderna inom EU tillåtit kommersiell odling av den genmodifierade potatisen. Flera länder har istället förbjudit odling av potatisen.

Nu djävlar går ni kvarvarande rejäla pojkar och flickor där hemma ut och rycker upp de här konstgjorda knölarna och släng gärna in dem med blast och hela skiten in i de bönders hus som så åpet tar på sig detta spektakel. Läste ni om mannen som via genamipulerad mat fick en hel by att springa rakt ut i havet och dränka sig då de trodde att de var fiskar hela gänget. Vad man sprutat i de här sättpotatisarna vet jag inte , och det gör inte odlarna heller.
Tack skall du ha Patrik Eriksson, kampanjchef hos Greenpeace
pappa B


PS: Amflora som potatisen kallas är en genmodifierad potatis framtagen för stärkelseprouktion till bland annat pappersindustrin. Potatisen som ägs av det tyska kemiföretaget BASF innehåller en gen för resistens mot två viktiga antibiotika.

Italien, Österike,Ungern, Luxenburg och Grekland har förbjudit odling av Amflora, med hänvisning till försiktighetsprincipen och för att grödor med antibiotikaresenstens enligt ett EU-direktiv skulla fasas ut till 2004

Sedan 2010 har Amflora odlats kommersiellt i Norrbotten och Västra Götaland. Riskerna med Amflora är bland annat att antibiotikaresistens sprids till jordbakterier. Dessutom saknas tillräckliga regler för att undvika spridning och sammanblandning med matpotatis.
Skicka en kommentar