onsdag 31 juli 2013

Orättvis behandling - diskriminering mot samerna.

Detta är ett hårt utsatt djur både i skog och på fjäll.

Storkäftade politiker skriker om diskriminering av våra nya svenskar, och behandlingen av dessa. Ärende på ärende tas upp och läggs fram och medan dessa papper snurrar runt på skrivbord i domstolar och olika rättsinstanser så kör man med öppna ögon hela vår samiska kultur rätt in i väggen. Det är ok att satsa pengar på att lära urbefolkningen i Afrika att spela trumma, men att se till att våra svenska samer får ett skydd mot rovdjuren som hotar hela den svenska renstammen det skiter man i. Vakna upp Sverige för helvete!

Visste du att för en ren som dödats av rovdjur så får renägaren ca 800 kronor i ersättning medan en bonde som blir av med ett får av samma anledning får 2.600 kronor. Bara där visar den svenska regeringen ett öppet förtryck mot rennäringen och våra svenska samer. Fåren, till största delen inhägnade djur i närheten av befolkningen blir prioriterade medans renen fritt strövande i skog och fjäll, oftast långt från befolkningen anses mindre betydelsefull och får en fjärdedel mindre ersättning. samtidigt ökar rovdjursstammen fort över stora delar av Sverige.
Får och ren är värda ungefär lika mycket i ekonomiska termer (samma vikt och samma produktion) men när man kommer till ersättning för rovdjursdödade djur blir skillnaden markant.
Fårägaren får betalt per dödat djur medan det i renskötarens fall betalas ut en summa till samebyn utifrån rovdjursföryngringar är ersättningssystemen helt olika. Med en uträkning baserat på 75000 dödade renar per år och en utbetalning från Sametinget på drygt 60 miljoner kronor blir den faktiska ersättningen per dödad ren cirka 800 kronor.
Detta medan en fårägare får 2600 kronor med avelstillägg per dödat får. Utöver detta utgår det drygt 22 miljoner kronor per år för skyddsåtgärder för tamdjuren vilket är 15 gånger mer än sammanlagda ersättningen som betalas ut för rovdjursdödade tamdjur. källa: Samefolket 5/202013

Myndigheterna har hela tiden påpekat att de siffror som renägarna lagt fram angående dödandet av renkalvar av björn inte stämmer med verkligheten. De har nu fått munnen igenknäppt för tid och evighet. Detta efter att en utredning med björnar, som haft monterade radiosändare på sig har visat att en björn river och dödar betydligt mer renkalvar än vad man tidigare pratat om.
Per-Gustv Huuva, renskötare sedan 50 år tillbaka vill ändå tro att renskötseln skall överleva: -Det kommer ju nya förmågor även om det börjar bli glest med dem. Om man har lite renar klarar man inte rovdjurstrycket och rovdjuren tar ingen hänsyn om man har mycket eller lite renar, de tar vad de får.

Under tiden sitter käringar och gubbar i sina fina kontor i Stockholm och bestämmer. Några aktiva så kallade djurvänner skriker till då och då att rovdjuren skall få lev. Jo men visst, men inte i den utsträckningen att de utrotar en hel stam med renar, samernas svar på böndernas kor och får! Fan vilket liv det skulle bli om en av Skansens järvar skulle smita och hamna bland kungens får på Gärdet. Då blev det eld i röven på rovdjursutredarna skulle jag tro. Järven han dödar inte bara för att få mat för dagen, han dräper allt som finns att dräpa, så enkelt är det.
pappa B

Skicka en kommentar