fredag 27 mars 2009

Hawa Tako, Sveriges snyggaste städerskor?Kolla in de här åtta somaliska kvinnorna. Alla är de ensamstående mammor med flera barn. Nu har de brutit sig loss från tristessen och startat ett städkoperativ -Hawa Tako - och i framtiden vill de klara sig själva utan stöd från den sociala verksamheten och andra stödpengar. -Vi vill visa att vi duger ute i arbetslivet och att vi själva kan försörja våra barn, säger Sara Bihi som är gruppens ledare. Strong insats tycker pappa B och överlämnar en plastblomma till kvinnorna. Två av deltagarna saknades på bilden, de var nog ute och städade någonstans.
pappa B

Det är bättre att vara en liten fågel i lunden än en stor fågel i bur
Skicka en kommentar