fredag 27 november 2009

Snyggt jobbat Martin!

JÄMTKRAFTS REKLAMFILM EN BLUFF
Jämtkrafts nya reklamkampanj har fått Martin Falklind, kändsportfiskeprofil och chefredaktör på tidningen Fiskejournalen, att reagera.Han går till och med så långt att han anklagar Jämtkraft för att bluffa. Nusvarar han med en egen ”motfilm”. - Jämtkraft påstår att du som kund ska få reda på hur elen tillverkas ochvarifrån den kommer, men i sin reklamfilm visar de i själva verket någothelt annat. Som jag ser det försöker de lura konsumenterna att tro attvattenkraften inte påverkar naturen, säger Martin Falklind.
I reklamkampanjen ”Ursprungsmärkt el på riktigt” visar Jämtkraft enforspaddlare som far genom sprudlande forsar. Martin Falklind blev upprörd.- Det som händer när man bygger ett kraftverk är att forsarna försvinneroch växter och djur dör, inte bara i närheten av kraftverket, utan överstora områden. Martin Falklind, som också är filmare, tog saken i egna händer och har nugjort en kortfilm där Jämtkrafts reklamfilm granskas. Där visar Martin hurhan tycker reklamfilmen borde ha sett ut.
foto: Fiskejournalen
- I filmen ursprungsmärker jag elen åt Jämtkraft och visar exakt hur detser ut på de platser som deras el kommer ifrån. Här finns inga porlandeforsar, utan bara döda älvfåror och stängda kraftverksluckor. Det mest komprometterande tycker Martin Falklind är Jämtkrafts val avinspelningsplats för reklamfilmen.- Den är inspelad vid Ristafallet, ett av de få områden i hela Jämtland som är skyddat mot just vattenkraft.
Tyvärr är inte Jämtkraft ensamt om denna typ av reklambudskap.Kraftindustrin lägger miljontals kronor på kampanjer som syftar till attframställa dem som miljövänliga, menar Martin Falklind.- Tänk om de istället lade pengarna på att bygga fiskvägar så att lax,öring, röding, harr med flera, kunde vandra förbi kraftverken för attfortplanta sig. - Vattenkraft må vara en förnybar energikälla, men miljövänlig är den inte.
Det här gillar pappa B, Hr Falklind är både en mycket skicklig reporter/filmare och fotograf. Att han även behärskar fiskets svåra konst är ju bara grädde på moset.
Sov så gott nu, skall själv ner i bingen.
pappa B
Skicka en kommentar