söndag 13 december 2009

Heja Sveaskog!

Skatteverket har en lista över friskvårdsaktiviteter som är skattebefriade. I dagsläget finns inte sportfiske med bland dessa. Därför har Sveaskog inlett en dialog med Skatteverket. Syftet är att lyfta fram sportfiskets goda effekter för folkhälsan.
- Vi på Sveaskog vet hur nyttigt det är för kropp och själ att fiska och vill göra Skatteverket uppmärksammat på detta. Vi vet att myndigheterna löpande tar ställning till om nya aktiviteter ska skattebefrias och hoppas få med sportfiske på listan, säger Anna Waxin, chef för upplåtelser på Sveaskog Naturupplevelser.

Skatteverket har två övergripande kriterier för att en aktivitet ska bli avdragsgill för arbetsgivaren. Dels ska den vara av ”enklare slag”, dels ska aktiviteten kunna erbjudas till en hel personalgrupp. Beslutet om skattelättnad fattas av en expertgrupp hos myndigheten.
- Sportfiske uppfyller Skatteverkets båda kriterier och dessutom har det en stark ställning hos svenska folket. Framförallt vore det ett steg mot en bättre folkhälsa, säger Anna Waxin.
Sveaskog har haft kontakt med Skatteverket och kommer inom kort att skicka en skrivelse till myndigheten.
Det tar sig som mordbrännaren sa då han hällde bensin på eldsvådan.. Sveaskog har som en av sina målsättningar att värna om både vår natur och turismen i vårt land. De arbetar både hårt och marknadsmässigt för att sätta våra tillgångar på världens turistkarta. Både då det gäller våra egna upplevelser i skog och mark men även våra turistande gästers möjlighete att ta del av vår svenska natur.
Bilden tog jag på en av de svenska deltagarna under flugfiske-VM i Lycksele för flera år sedan.
pappa B
Skicka en kommentar