söndag 29 augusti 2010

Överlevnadsväskan packad och SD fick vara med i GP!

Elis (Skogarnas Konung)slukar allt som har med natur och överlevnad att göra. På bibblan lånas det böcker, på datorn gogglas det över helöa världen. Ritningar görs på olika fällor och fångstmetoder, vindskydd och lägerplatser. Han är inne i den värld som även jag befann mig i under en lång period när jag växte upp hemma i Porjus. Det känns bra och nu har han packat en överlevnadsväska. Detta gjordes i all hemlighet. Detta är bara "prototypen" och han håller nu på att spara ihop till en ordentlig ryggsäck med riktig mes som sitter bra på ryggen. Jag har lovat att han skall få ge sig ut i skogen en natt och klara sig själv ett dygn, sedan hämtas han upp på en bestämd plats, som vi kommer överens om. Ett lättviktstält, liggunderlag, regnponco, yxa, kniv och en liten spade har han redan skaffat. Han har byggt kok-kärl av plåtburkar och har förseglat tändsticksaskar och ljusstumpar i plastpåsar. Makaroner, en burk makrill i tomatsås (fy vad äckligt) salt och lite mjöl är nerpackat. Enkla fiskegrejer, ståltråd en allroundkniv med diverse verktyg på och ett par extra strumpor. Allt enligt konstens alla regler. Jag är faktiskt lite stolt över hans funderingar och skall med nöje låta honom prova på en natt i skogen utan mitt eller någon annans ingripande (om det inte strular, vill säga)

Idag gjorde GP en enkät om vad de olika partiernas skall göra för att bryta segreationen under nästa mandatperiod:
Kolla här och man får en klar bild av det rödgröna blockets velande. Jag citerar partiernas svar i dagens GP:
Vänsterpartiet: Vänsterpartiet kräver aktiva insatser mot rasism och diskriminering. Viställer oss positiva till kvotering av utrikes födda till tjänster inom offentlig sektor och kräver mer resurser för att genomföra validering av utländsk yrkeskompetens och examina.
Socialdemokraterna:Vi satsar på kvaliteten i förskolan, fler skall gå ut skolan med godkända betyg. Vi investerar i insatser mot ungdomsarbetslösheten och satsar på yrkesinriktad vuxenutbildning. Vi vill också planera för ett mer blandat bostadsbestånd i hela staden.
Miljöpartiet: Stadsdelar skall kompletteras med blandade boendeformer. Vi avsätter särskilda pengar för att stimulera intregrerande möten i olika verksamheter i skolan ska centrala skolämnen kunna ges på de större modersmålen.

Då var det dags för regeringspartierna att ge sin syn på saken.
Centerpartiet: Fler bostäder med blandade upplåtelseformer en svenskundervisning med fokus på arbetsmarknad och praktik och en direkt möjlihet att stanna på arbetsmarknaden för utlandsfödda, genom slopade turordningsregler för mindre företag.
Folkpartiet: Satsa på skolan. Svenska språket och jobb är nyckeln till integration. Vi vill också att kommunen ska ställa högre krav på motprestation för arbetsförda personer som får socialbidrag. Vi påste också bygga fler bostäder. Både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
Krisdemokraterna: Vi vill att särskilda jobbguider ska inrättas som har till uppgioft att hitta arbete till människor med utländsk bakgrund. Vi vill satsa mer på att validera invandrares examina. Vi vill se fler introduktionsskolor, som kan ta emot hela familjen och ge bättre kunskap i svenska.
Moderaterna: På lokalt plan vill vi göra det möjligt att göra boendekarriär i sitt område. Vi vill bygga fler bostadsrätter och småhus i områden som präglas av hög arbetslöshet. Vi vill underlätta möjligheterna att etablera verksamhet i dessa områden.
Sverigedemokraterna: Att begränsa invandringen till Sverige och Göteborg är det första och viktighaste steget. Därefter kan vi ta tag i utanförskapet på allvar. SD vill att de som flyttat till Sverige ska anpassa sig till våra normer och värderingar och grunden läggs i skolan.
Skicka en kommentar