fredag 7 september 2012

Svagt, uppgjort och vinnaren sparkades ut..

Jag sa innan det här spektaklet började att hela programmet är uppgjort och tillrättalagt för att Robban skulle vinna. Nu är det klart och så blev det. Jag hoppas att detta var det sista Robinsson som produceras, det måste finnas bättre program att bjuda svenska TV-tittarna på...
pappa B
Skicka en kommentar