måndag 24 juni 2013

Upplagt för ny folkomröstning i stan!?

Än en gång visar Göteborg att staden styrs av Pellejönsar. Den här gången gäller det planerna på att bygga den jättestora vindkraftsparken ute i Hakefjorden. Och vilka förespråkar detta? Jo Miljöpartisterna och sossarna. De skriker som måsarna ute vid Hakefjorden och viftar men armarna för att få denna katastrofala plan till stånd. Men, moderaten Martin Wanneholt och kamraterna i Folkpartiet (vet inte hur många de är) de kämpar emot.
De underlag som finns är dåligt underbyggda och vad kommer att hända egentligen. Förutom att den vackra bilden vid hamninloppet till Göteborg kommer att se ut som skit där en ökad sjöfart kommer att få köra slalom för att komma in till hamn så vet man inte någonting om hur miljön i det stora hela kommer att påverkas.

Skall detta byggas kommer stora delar muddermassor att blottläggas vilket kan ge en spridning av stora mängder föroreningar, som bly och kvicksilver då delar av området har använts som tippning av förorenade muddermassor tidigare. Det krävs i dagsläget en riktigt noggrann analys av sedimentet på Hakefjords botten.

Vindkraftverken kan orsaka olyckor till sjöss, speciellt om det sker en ökad sjöfarts trafik Man måste undersöka riskerna med påseglingar mycket mer än vad som gjorts. Fågellivet kommer att ta skada liksom fisket både i och runt omkring området.

Projektet har redan kostat mycket pengar och det mest komiska i hela den här vansinniga planen är att det finns inga pengar för att genomföra den- Ändå, strider MP och S med näbbar och klor för att genomföra den. Förmodligen högt över Göteborgarna och väljarnas huvud. Jag har en känsla av att vid nästa val kommer Göteborgs Kommun att fungera som en dåligt skött idrottsklubb där hela styrelsen entledigas och nyval kommer att ske. Personligen hoppas jag detta av hela mitt hjärta.
pappa B
Skicka en kommentar